<úklid bytů><úklid domů>" /> <"mytí oken v ústí nad labem"><"úklid firem v ústí nad labem"><"úklid komerčních prostor v ústí nad labem"><"hlídání dětí v ústí nad labem"><"malování v ústí nad labem"><"úklid panelových domů v ústí nad labem"><"úklid rodinných domův ústí nad labem"><"generální úklid v ústí nad labem a okolí"><"pravidelný úklid v ústí nad labem a okolí><"pomoc při oslavách">" />

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: „GDPR”) je Jiřina Holá, se sídlem Mošnova 2377/40, Ústí nad Labem, 400 11, fyzická osoba zapsána v Živnostenském rejstříku ŽÚ města Ústí nad Labem, IČ 03870146 (dále jen:správce„).
 2. Kontaktní údaje správce: info@dahliaservis.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, případně kombinace informací, které lze využít k identifikaci konkrétní fyzické osoby, zejména jméno a příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, IP adresa nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Důvody zpracování osobních údajů

 1. Pro účely obchodní, zejména vyřízení dotazu, poptávky a objednávky, zpracováváme tyto údaje:
 • jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní adresu, e-mail, telefon, bankovní spojení, objednávku, fakturu, reklamaci
 • tyto osobní údaje zpracováváme nejvýše po dobu 5 let od počátku objednání
 1. Pro účely účetní a daňové evidence zpracováváme z důvodů nezbytných pro plněný zákonných povinností tyto údaje:
 • dokumenty účetní a daňové evidence
 • tyto dokumenty zpracováváme po dobu 5 let

III.

Přehled zpracovávaných osobních údajů

Důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci (zpracovatelé)
Plnění

 

smlouvy

Vyřízení poptávky Jméno a příjmení, e-mail případně další sdělené osobní a kontaktní údaje E-mail, konverzace na FB stránce,

 

telefon

Subdodavatelé, mailingové služby, úložiště, tištěné dokumenty
Zákonná

 

povinost

Vedení účetnictví Fakturační údaje zákazníka Informace z objednávky Subdodavatelé, mailingové služby, úložiště, tištěné dokumenty
Oprávněný zájem Klientská péče a podpora Kontaktní údaje zákazníka. E-mail, konverzace na FB stránce,

 

telefon, informace z objednávky.

Subdodavatelé, mailingové služby, úložiště, tištěné dokumenty.

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • v případě dotazu nebo poptávky po dobu 1 roku
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
 • po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
 • po dobu 5 let z důvodu plnění zákonné povinnosti, zejména vedení účetnictví
 1. Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje znehodnotí výmazem elektronických údajů a skartací údajů tištěných.
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování dochází pouze na základě Vámi sděleného výslovného souhlasu, který můžete kdykoli odvolat.

V.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18. GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost pdajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním údajů
 1. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VI.
Závěrečná ustanovení

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte v případě kontaktování správce prostřednictvím jeho e-mailu, konverzace na FB stránce či telefonu.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.